Інструкція з охорони праці при роботі на персональному компютері

07.07.2016

RSS РОЗСИЛКА НОВИН

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ НА ПЕРСОНАЛЬНОМУ КОМП’ЮТЕРІ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

1. Інструкція з охорони праці при роботі з персональними комп’ютерами (далі — Інструкція) встановлює загальні вимоги безпеки для працівників, які використовують у роботі персональні комп’ютери (далі — ПК).

2. До роботи з ПК допускаються працівники, які не мають медичних протипоказань, пройшли інструктаж з питань охорони праці, з групою з електробезпеки не нижче 1.

Жінки з часу встановлення вагітності та в період годування грудьми до виконання всіх видів робіт, пов’язаних з використанням ПК, не допускаються.

3. При роботі з ПК на працівників можуть несприятливо впливати наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

• підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

• підвищений рівень іонізуючих випромінювань;

• підвищений рівень статичної електрики;

• підвищена напруженість електростатичного поля;

• підвищена або знижена іонізація повітря;

• підвищена яскравість світла;

• пряма і відбита блесткость; підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якої може відбутися через тіло людини;

• статичні перевантаження кістково-м’язового апарату і динамічні локальні перевантаження м’язів кистей рук;

• перенапруження зорового аналізатора;

• розумове перенапруження;

• емоційні перевантаження;

• монотонність праці.

В залежності від умов праці, в яких застосовуються ПК, і характеру роботи на працівників можуть впливати також інші небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

4. Організація робочого місця з ПК повинна враховувати вимоги безпеки, зручність положення, рухів і дій працівника.

Робочий стіл з урахуванням характеру виконуваної роботи повинен мати достатній розмір для раціонального розміщення монітора (дисплея), клавіатури, іншого використовуваного обладнання та документів, поверхню, що володіє низькою відбивною здатністю.

Клавіатура розташовується на поверхні столу таким чином, щоб простір перед клавіатурою було достатнім для опори рук працівника (на відстані не менше ніж 300 мм від краю, зверненого до працівника).

Щоб забезпечувалося зручність зорового спостереження, швидке і точне зчитування інформації, площина екрана монітора розташовується нижче рівня очей працівника переважно перпендикулярно до нормальної лінії погляду працівника (нормальна лінія погляду — 15° вниз від горизонталі).

Для виключення впливу підвищених рівнів електромагнітних випромінювань відстань між екраном монітора і працівником повинно становити не менше 500 мм (оптимальне 600-700 мм).

що Застосовуються рухливі підставки для документів (пюпітри) розміщуються в одній площині і на одній висоті з екраном.

Робочий стілець (крісло) повинен бути стійким, місце сидіння має регулюватися по висоті, а спинка сидіння — по висоті і кутам нахилу, а також відстані спинки від переднього краю сидіння. Регулювання кожного параметра повинна бути незалежною, легко здійснюваної мати надійну фіксацію.

Для тих, кому це зручно, передбачається підставка для ніг.

6. Робоче місце розміщується таким чином, щоб природне світло падало збоку (бажано зліва).

Для зниження яскравості в полі зору при природному освітленні застосовуються регульовані жалюзі, щільні штори.

Світильники загального та місцевого освітлення повинні створювати нормальні умови освітленості і відповідний контраст між екраном і навколишнім середовищем з урахуванням виду роботи і вимог видимості з боку працівника. Освітленість на поверхні столу в зоні розміщення робочого документа повинна становити 300-500 люкс.

Можливі заважають відображення і відблиски на екрані монітора та іншому обладнанні усуваються шляхом відповідного розміщення екрану, обладнання, розташування світильників місцевого освітлення.

При рядном розміщенні робочих столів розташування екранів відеомоніторів назустріч один одному через їх взаємного відображення не допускається.

Для забезпечення безпеки працівників на сусідніх робочих місцях відстань між робочими столами з моніторами (у напрямку тилу поверхні одного монітора і екрана іншого монітора) повинно бути не менше 2,0 м, а відстань між бічними поверхнями моніторів — не менше 1,2 м.

7. Для зниження рівня напруженості електростатичного поля при необхідності застосовуються екранні захисні фільтри.

При експлуатації захисний фільтр повинен бути щільно встановлений на екрані монітора і заземлений.

8. Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату проводяться регулярне протягом дня провітрювання та щоденне вологе прибирання приміщень, використовуються зволожувачі повітря.

9. При роботі з ПК забезпечується доступ працівників до первинним засобам пожежогасіння, аптечкам першої медичної допомоги.

10. Працівники при роботі з ПК з урахуванням впливу на них небезпечних і шкідливих виробничих факторів забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно з типовими галузевими нормами для відповідних професій та посад.

11. При роботі з ПК працівники зобов’язані:

• дотримуватись режиму праці і відпочинку, встановлений законодавством, правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, трудову дисципліну, виконувати вимоги охорони праці, правил особистої гігієни;

• виконувати вимоги пожежної безпеки, знати порядок дій при пожежі, вміти застосовувати первинні засоби пожежогасіння;

• курити тільки в спеціально призначених для куріння місцях;

• знати прийоми надання першої допомоги при нещасних випадках на виробництві;

• про несправності устаткування та інших зауваженнях по роботі з ПК повідомляти безпосередньому керівникові, або особам, що здійснюють технічне обслуговування обладнання.

12. Не допускається:

• виконувати роботу, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних засобів, психотропних або токсичних речовин, а також розпивати спиртні напої, вживати наркотичні засоби, психотропні чи токсичні речовини на робочому місці або в робочий час;

• встановлювати системний блок в закритих об’ємах меблів, безпосередньо на підлозі;

• використовувати для підключення ПК розетки, подовжувачі, які не оснащені заземлюючим контактом (шиною).

13. Працівники, які не виконують вимоги цієї Інструкції, притягуються до відповідальності згідно із законодавством.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

14. Перед початком роботи з ПК працівник зобов’язаний:

14.1. провітрювати робоче приміщення;

14.2. перевірити:

• стійкість положення обладнання на робочому столі;

• відсутність видимих пошкоджень обладнання, дискети в дисководі системного блоку;

• справність і цілісність живлять і з’єднувальних кабелів, роз’ємів і штепсельних з’єднань, захисного заземлення (занулення);

• справність меблів.

14.3. відрегулювати:

• положення столу, стільця (крісла), підставки для ніг, клавіатури, екрана монітора;

• освітленість на робочому місці. При необхідності включити місцеве освітлення;

14.4. протерти поверхню екрану монітора, захисного фільтра (при його наявності) сухою м’якою тканинною серветкою;

14.5. переконатися у відсутності відображень на екрані монітора, зустрічного світлового потоку;

14.6. включити обладнання ПК в електричну мережу, дотримуючись такої послідовності: стабілізатор напруги (якщо він використовується), блок безперебійного живлення, периферійні пристрої (принтер, монітор, сканер та інші пристрої), системний блок.

15. Забороняється приступати до роботи при:

• виражене тремтіння зображення на моніторі;

• виявлення несправності обладнання;

• наявність пошкоджених кабелів або проводів, роз’ємів, штепсельних з’єднань;

• відсутності або несправності захисного заземлення (занулення) обладнання.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ

16. Під час роботи з ПК працівник зобов’язаний:

• дотримуватися вимог охорони праці, встановлені цією Інструкцією;

• утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

• тримати відкритими вентиляційні отвори обладнання;

• дотримуватися оптимальне відстань від екрану монітора до очей.

17. Роботу за екраном монітора слід періодично переривати на регламентовані перерви, які встановлюються для забезпечення працездатності і збереження здоров’я, або замінювати іншою роботою з метою зменшення робочого навантаження біля екрану.

18. Час регламентованих перерв протягом робочого дня (зміни) встановлюється в залежності від його (її) тривалості, виду та категорії трудової діяльності згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

При 8-годинній робочій зміні і роботі з ПК регламентовані перерви встановлюються:

• для I категорії робіт через 2 години від початку робочої зміни і через 2 години після обідньої перерви тривалістю 15 хвилин кожен;

• для II категорії робіт через 2 години від початку робочої зміни і через 1,5-2 години після обідньої перерви тривалістю 15 хвилин кожен або тривалістю 10 хвилин через кожну годину роботи;

• для ІІІ категорії робіт-через 1,5-2 години від початку робочої зміни і через 1,5-2 години після обідньої перерви тривалістю 20 хвилин кожен або тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи.

19. Тривалість безперервної роботи з ПК без регламентованого перерви не повинна перевищувати 2 годин.

20. Під час регламентованих перерв з метою зниження нервово-емоційної напруги, стомлення зорового аналізатора, поліпшення функціонального стану нервової, серцево-судинної, дихальної систем, а також м’язів плечового пояса, рук, спини, шиї і ніг доцільно виконувати комплекси вправ згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.

Працівникам з високим рівнем напруженості праці під час регламентованих перерв і в кінці робочого дня показане психологічне розвантаження у спеціально обладнаних кімнатах психологічного розвантаження.

21. З метою зменшення негативного впливу монотонності необхідно застосовувати чергування операцій.

При роботі з текстовою інформацією слід віддавати перевагу фізіологічно найбільш оптимального режиму подання чорних символів на білому тлі.

23. Не слід залишати обладнання включеним без нагляду. При необхідності припинення на деякий час роботи коректно закриваються всі активні завдання та обладнання вимикається.

24. При роботі з ПК не дозволяється:

• при включеному живленні торкатися до панелей з роз’ємами обладнання, роз’ємами живлять і з’єднувальних кабелів, екрана монітора;

• захаращувати верхні панелі устаткування, робоче місце паперами, сторонніми предметами;

• проводити перемикання, відключення живлення під час виконання активного завдання;

• допускати попадання вологи на поверхню обладнання;

• включати сильно охолоджене (принесене з вулиці в зимовий час) обладнання;

• проводити самостійно розкриття і ремонт обладнання;

• витирати пил на включеному обладнанні;

• допускати знаходження поблизу обладнання сторонніх осіб.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

25. В аварійних (екстремальних) ситуаціях необхідно:

25.1. при пошкодженні обладнання, кабелів, проводів, несправності заземлення, появі запаху гару, виникненні незвичайного шуму та інших несправності негайно відключити електроживлення обладнання і повідомити про це безпосереднього керівника і особі, яка здійснює технічне обслуговування обладнання;

25.2. У разі збою у роботі обладнання ПК або програмного забезпечення викликати спеціаліста організації, що здійснює технічне обслуговування даного обладнання, для усунення неполадок;

25.3. При загорянні електропроводки, обладнання і тому подібних пригодах відключити електроживлення і вжити заходів по гасінню пожежі за допомогою наявних первинних засобів пожежогасіння, повідомити про подію безпосередньому керівникові. Застосування води і пінних вогнегасників для гасіння знаходиться під напругою електрообладнання неприпустимо. Для цих цілей використовуються вуглекислотні вогнегасники.

У разі раптового погіршення здоров’я (посилення серцебиття, появи головного болю та інших) припинити роботу, вимкнути обладнання, повідомити про це керівника і при необхідності звернутися до лікаря.

26. При нещасному випадку на виробництві необхідно:

• швидко вживати заходів по запобіганню впливу на потерпілого травмуючих факторів, надання потерпілому першої допомоги, виклику на місце пригоди медичних працівників або доставки потерпілого в організацію охорони здоров’я;

• повідомити про подію керівнику.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ

27. По закінченні роботи працівник зобов’язаний:

• коректно закрити всі активні завдання;

• при наявності дискети в дисководі витягти її;

• вимкнути живлення системного блоку;

• вимкнути живлення всіх периферійних пристроїв;

• відключити блок безперебійного живлення;

• вимкнути стабілізатор напруги (якщо він використовується);

• про несправності устаткування і інших зауважень по роботі з ПК повідомити безпосередньому керівникові, або особам, що здійснюють технічне обслуговування обладнання;

• при необхідності вимити з милом руки.

Час регламентованих перерв протягом робочого

дня (зміни) незалежно від його (її) тривалості, виду

і категорії трудової діяльності

Короткий опис статті: робота на комп’ютері Республіканська науково-технічна бібліотека Білорусі Республіканська науково-технічна бібліотека Білорусі, РНТБ, RLST, бібліотека, рнтб, rlst, library, Belarus

Джерело: Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері

Також ви можете прочитати