• Різне

  Тести з дисципліни «Облік і аудит в банку. Облік касових операцій

  20.02.2017

  Тема тіста: Облік касових операцій.

  1. Повернена в касу невикористана сума, видана на господарські потреби:

  А) 1001 3550

  Б) 1001 3551

  В) 1001 2600

  Г) 1001 1200

  2. Ревізія каси проводиться для встановлення:

  А) законності, доцільності ведення касових операцій

  Б) достовірності розрахунково-платіжних документів

  В) наявності особистих грошей касира

  3. Каса – це…

  А) згорає шафа для зберігання грошових коштів

  4. Ревізія каси може проводитися:

  А) ревізійною комісією

  Б) касиром з іншого банку

  В) незадоволеним клієнтом банку

  5. Готівка і бланки суворої звітності зберігаються:

  А) в спеціальних паперових пакетах в тумбочці

  Б) у целофанових пакетах в шафі

  В) в пачках в сейфі

  6. Касир при прийнятті на роботу повинен підписати:

  А) інструкцію про касові операції

  Б) договір про повну матеріальну відповідальність

  В) заяву про звільнення

  7. При виявленні в касі великий нестачі керівництвом виноситься рішення:

  А) про відшкодування нестачі

  Б) про звільнення касира

  В) про звільнення завідуючої касою

  8. Перевірка відповідності встановленого порядку ведення операцій з готівкою здійснюється згідно з:

  А) посадовий інструкції касира

  Б) інструкції про касові операції

  В) графіка документообігу

  9. В ході ревізії касові журнали по приходу і витраті перевіряється з метою контролю:

  А) за повнотою оприбуткування і обгрунтованості витрати готівки

  Б) фактичної наявності грошей

  В) зношеності готівкових грошових коштів

  10.При підкріплення операційних кас повинно бути:

  А) оформлені прибуткові документи

  Б) зроблено запис у «Касовому журналі по приходу»

  В) оформлені меморіальні ордери

  11.Поточні результати перевірки касових операцій оформляються:

  А) актом порушень за касовим порушень

  Б) описом порушень щодо касових операцій

  В) звітом про порушення щодо касових операцій

  12.У касовому журналі по приходу повинні відображатися касові операції на підставі:

  А) прибуткових касових ордерів

  17.Готівкові гроші це —

  А) гроші на поточних і депозитних рахунках клієнтів;

  Б) гроші на кореспондентському рахунку банку;

  Короткий опис статті: готівкові гроші-це Тести для ДЕК, держіспитів, іспитів, заліків.
  Тести з відповідями для самопідготовки. Як підготуватися до тестування. Скачати тести з предметів з відповідями. Облік і аудит в банку

  Джерело: Тести з дисципліни «Облік і аудит в банку» Облік касових операцій

  Також ви можете прочитати