Тести з дисципліни «Облік і аудит в банку. Облік касових операцій

20.02.2017

Тема тіста: Облік касових операцій.

1. Повернена в касу невикористана сума, видана на господарські потреби:

А) 1001 3550

Б) 1001 3551

В) 1001 2600

Г) 1001 1200

2. Ревізія каси проводиться для встановлення:

А) законності, доцільності ведення касових операцій

Б) достовірності розрахунково-платіжних документів

В) наявності особистих грошей касира

3. Каса – це…

А) згорає шафа для зберігання грошових коштів

4. Ревізія каси може проводитися:

А) ревізійною комісією

Б) касиром з іншого банку

В) незадоволеним клієнтом банку

5. Готівка і бланки суворої звітності зберігаються:

А) в спеціальних паперових пакетах в тумбочці

Б) у целофанових пакетах в шафі

В) в пачках в сейфі

6. Касир при прийнятті на роботу повинен підписати:

А) інструкцію про касові операції

Б) договір про повну матеріальну відповідальність

В) заяву про звільнення

7. При виявленні в касі великий нестачі керівництвом виноситься рішення:

А) про відшкодування нестачі

Б) про звільнення касира

В) про звільнення завідуючої касою

8. Перевірка відповідності встановленого порядку ведення операцій з готівкою здійснюється згідно з:

А) посадовий інструкції касира

Б) інструкції про касові операції

В) графіка документообігу

9. В ході ревізії касові журнали по приходу і витраті перевіряється з метою контролю:

А) за повнотою оприбуткування і обгрунтованості витрати готівки

Б) фактичної наявності грошей

В) зношеності готівкових грошових коштів

10.При підкріплення операційних кас повинно бути:

А) оформлені прибуткові документи

Б) зроблено запис у «Касовому журналі по приходу»

В) оформлені меморіальні ордери

11.Поточні результати перевірки касових операцій оформляються:

А) актом порушень за касовим порушень

Б) описом порушень щодо касових операцій

В) звітом про порушення щодо касових операцій

12.У касовому журналі по приходу повинні відображатися касові операції на підставі:

А) прибуткових касових ордерів

17.Готівкові гроші це —

А) гроші на поточних і депозитних рахунках клієнтів;

Б) гроші на кореспондентському рахунку банку;

Короткий опис статті: готівкові гроші-це Тести для ДЕК, держіспитів, іспитів, заліків.
Тести з відповідями для самопідготовки. Як підготуватися до тестування. Скачати тести з предметів з відповідями. Облік і аудит в банку

Джерело: Тести з дисципліни «Облік і аудит в банку» Облік касових операцій

Також ви можете прочитати