Який бізнес-план повинен бути при відкритті аптеки, xHow!

20.02.2017

Який бізнес-план повинен бути при відкритті аптеки

даному огляді ми розглянемо деякі аспекти складання бізнес-план для відкриття аптеки. Особливу увагу звернемо на те, що необхідно враховувати при розробці бізнес-плану для відкриття аптеки.

П про суті, в бізнес-плані для відкриття аптеки визначаються всі фінансові аспекти майбутньої діяльності, у тому числі всі пункти витрат і доходів аптеки.

розподіли формату роботи аптеки

П режде. необхідно відзначити, що кожен, хто збирається зайнятися аптечним бізнесом, повинен чітко розуміти, що він бажає отримати в результаті. В одній із своїх публікацій ми диференціювали аптечні установи на такі види: звичайна аптека, аптечний пункт, аптеки формату міні-маркету. Докладніше про види аптечних установ читайте у відповідній публікації.

З десь ми тільки зауважимо, що в залежності від того, який вид аптечного закладу Ви виберете, певною мірою залежатиме специфіка складання кошторису витрат і доходів.

сновних статті витрат і доходів на відкриття аптеки

як ми вже відзначали. бізнес-план аптеки – це кошторис витрат і доходів аптеки.

До основних витрат при відкритті аптеки варто віднести витрати на:

  • пошук. оренду або придбання приміщення;
  • проектування об’єкта;
  • отримання дозволів. ліцензій та інших документів;
  • придбання обладнання і оснащення приміщення;
  • ремонт приміщення аптеки;
  • консалтингові послуги. зокрема, з пошуку персоналу для аптеки;
  • закупівлю товару;
  • рекламу ;
  • інші джерела.

список витрат не є вичерпним, але будь-який пункт витрат необхідно вказати в бізнес-плані.

Ч то стосується доходів аптеки, то тут основним пунктом є роздрібна торгівля. Націнка в даному бізнесі становить в середньому 15 – 20 %.

Р ентабельность аптечного бізнесу

Принциповою характеристикою фінансової стійкості аптеки виступає такий параметр, як ліквідність, — іншими словами, здатність підприємства швидко погашати свою заборгованість.

оэффициент ліквідності аптеки визначається, виходячи із співвідношення оборотних коштів аптеки і короткострокових зобов’язань. При коефіцієнті, який дорівнює одиниці, аптека здатна покрити всі поточні заборгованості допомогою розпорядження ліквідних коштів.

свою чергу. якщо значення коефіцієнта менше одиниці, то підприємство має незадовільну структуру балансу – це означає, що навіть у разі реалізації всього майна аптека не зможе погасити поточні заборгованості перед кредиторами. Від’ємне значення коефіцієнта виступає потенційною загрозою банкрутства аптеки.

П про думку експертів. аптечний бізнес відрізняється досить значною залежністю від позикового капіталу. У цій області застосовується т.зв. коефіцієнт концентрації позикових коштів, що розраховується як співвідношення коротко — і довгострокових зобов’язань до валюти балансу.

Н а сьогоднішній день аптечний рітейл веде діяльність в кредит – як правило, постачальники надають роздрібним мережам відстрочку платежу на 25 – 35 днів. Якщо ці терміни будуть зменшені постачальниками, то це призведе до зниження рівня оборотних коштів, і, відповідно, зменшення рентабельності аптечного бізнесу.

так. ми розглянули деякі особливості того, що потрібно враховувати при складанні бізнес-плану для відкриття аптеки.

p.s. Бізнес це поєднання війни і спорту.

Короткий опис статті: відкриття аптеки бізнес план

Джерело: Який бізнес-план повинен бути при відкритті аптеки — xHow!

Також ви можете прочитати